Conference wordt in september geoogst. Een deel van de peren wordt direct gesorteerd, verpakt en verkocht. Het overgrote deel wordt bij -1°C in koelcellen opgeslagen en bij een laag zuurstof- en koolzuurgehalte bewaard. Hierdoor zijn de Conference peren lang houdbaar zonder smaak- of kwaliteitsverlies.

De hardheid van een Conference moet gemiddelde 5,0 kg/0,5 cm2 zijn, met een minimum van 4,5. Dit wordt gemeten met een elektronische penetrometer. De brixwaarde waar deze peer over moet beschikken is min. 11,5 % dit wordt gemeten met een refractor meter. Deze metingen vinden plaats voor de pluk, en gedurende het gehele koel / productieproces.

Als het product verkocht / verladen wordt kunnen wij ervoor kiezen een temperatuur logger in de truck te plaatsen. Vanaf dat moment kunnen wij de temperatuursomstandigheden van het product volgen tot het bij de klant is afgeleverd.

Betuwefotograaf-fotoshoot-Sabine--205 Betuwefotograaf-fotoshoot-Sabine--13