Specialisatie in Fruitteelt

Overgrootvader Bartho neemt het besluit om zich te specialiseren in de fruitteelt. De eerste appelrassen in het bedrijf waren: Notarisappel,Goudreinet, Precent van Engeland Yellow en Ingrid Marie. De eerste perenrassen waren: Clapp’s Favourite, Bonne Louise en Comtessa de Paris.